Bakcreaties
Image default
Banen en opleidingen

HR Partner

Functie

De Brusselse leefomgeving bestaat uit meerdere operationele afdelingen die verband houden met onderwerpen als energie, milieuvergunningen, inspecties, groene ruimten en meer ondersteunende afdelingen op het gebied van human resources, financiën en architectonisch erfgoedbeheer (facility management). De afdeling human resources omvat drie afdelingen: personeelsmanagement, human resources-management en human resources-samenwerking.

Je werkt onder leiding van het hoofd HR Partnership en het hoofd HR en Finance. Je neemt actief deel aan de uitvoering van de human resources-strategie die in 2018 werd opgesteld en begeleidt de uitvoering van de Brusselse milieutaken. Tegelijkertijd heb je een geprivilegieerd partnerschap aangegaan met de onder toezicht staande afdeling.

Als adviseur van de medewerkers en managers van de klantafdeling kun je hun carrières en doelen begeleiden.

Taken

 • Je gaat partnerschappen aan om de horizontaliteit en samenwerking binnen de Brusselse omgeving te vergroten.
 • U kunt managers en medewerkers van uw afdeling adviseren als liaison, als coach optreden en voortbouwen op HR best practices.
 • U kunt bijdragen aan het geluk van werknemers door ervoor te zorgen dat hun behoeften en problemen ethisch en eerlijk worden behandeld.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verwachte beheer van beroepen en bekwaamheden (succesplanning, bepaling van relevante bekwaamheden, nieuwe professionele behoeften, enz.).
 • Je hebt bijgedragen tot de implementatie van deze strategie, die tot doel heeft het welzijn en de prestaties van alle werknemers in de Brusselse omgeving te bevorderen door middel van autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Je bent de ambassadeur voor suggesties om de normale werking van de klantafdeling en je eigen afdeling te verbeteren, en geeft feedback aan de juiste mensen.
 • U kunt de continuïteit van de dienstverlening verzekeren door een back-uprol te spelen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de afdeling en de verbetering van human resources tools.

Aanbod

 • U kunt ervoor kiezen om in een extern kantoor te werken en in een dynamisch beheersteam voor eco-energie te werken
 • Salaris overeenkomstig de salarisschaal van de publieke sector (eindejaarsuitkering + vakantietoeslag)
 • Naast diensten verleend in de publieke sector, voor diensten verleend in de privésector of als zelfstandige, kan tot 6 jaar erkend worden
 • Maaltijdbon (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetalige prijzen (geslaagd voor het Selor-examen)
 • Permanente educatie
 • Flexibel rooster
 • Ziekenhuisverzekering
 • Gratis openbaar vervoer
 • Fietsverzekering premie of optie om bedrijfsfietsen te kopen
 • 35 dagen per jaar vrij
 • U kunt uw kind aanmelden bij een kinderdagverblijf in de buurt

Jouw profiel

Je hebt een masterdiploma in een verwant domein, zoals human resources, business en management, geesteswetenschappen, psychologie, arbeidswetenschappen, rechten, criminologie, enz.

Kennis

Een goed begrip hebben van het beheer van loopbaan- en vaardigheidsverwachtingen, coaching, HR-strategie, managementprofielbegeleiding, levenscyclus van werknemers (bedienden en arbeiders)

 • Begrijpen hoe openbare structuren werken, is een pluspunt.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk uit in duidelijk en begrijpelijk Frans en rapporteert correct.
 • Gedragsvermogen
 • U kunt informatie uit verschillende bronnen analyseren en integreren.
 • U neemt een beslissing en onderneemt actie.
 • Je communiceert mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier.
 • U kunt uw gesprekspartners op maat adviseren en aan geloofwaardigheid winnen.
 • Je deelt jouw inzichten, kennis en werkwijze met anderen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en fungeert als referentie.
 • Je ontwikkelt je vakkennis en vaardigheden verder.
 • Je hebt impact en je kunt onderhandelen voor een win-win situatie.
 • Je bouwt een netwerk van relaties op en onderhoudt deze verbindingen.
 • Je neemt servicegericht gedrag richting klanten of gebruikers.
 • U handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelen.
 • Je respecteert anderen en organisaties.

Vermogen om te leren, regels en afspraken na te leven, zelfstandig te werken, te plannen (= organiseren), contact te houden, nauw samen te werken, resultaatgericht, klantgericht

Professionele informatie en regelgeving opvolgen en actualiseren, personeelsbeheer coördineren en advies geven aan servicemanagers, werkgelegenheidsbeleid en bekwaamheidsbeleid formuleren en beheren, acties, overeenkomsten en overeenkomsten met externe partijen (arbeidsbemiddelingsdiensten, scholen, bedrijven enz.) Onderhandelen en opvolgen In overeenstemming met de strategische doelen van de organisatie wordt personeelsbeleid geformuleerd en opgesteld als actieplannen, worden procedures en instrumenten voor opvolging en management van personeel binnen de organisatie geformuleerd en aangepast, overleg en sociale dialoog met medewerkers of hun vertegenwoordigers

Master: Onderzoeksgebied Bedrijfskunde en Bedrijfskunde, Master: Psychologie en Onderwijswetenschappen Onderzoeksgebied, Master: Recht, Notarisering en Criminologie

https://www.vindazo.be/vacatures/hr-adviseur.html